Το ιστορικό των Google Analytics από το Urchin έως το GA4


Το Google Analytics είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την ανάλυση και την παρακολούθηση της επίδοσης ιστότοπων και εφαρμογών στο διαδίκτυο. Εδώ είναι μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση του Google Analytics:

 1. Urchin: Η ιστορία του Google Analytics ξεκίνησε το 1998, όταν ιδρύθηκε η Urchin Software Corporation από τους Paul Muret, Scott Crosby και Brett Crosby. Η Urchin ανέπτυξε μια λογισμική λύση για την ανάλυση της επίδοσης των ιστοτόπων.
 2. Εξαγορά από τη Google: Τον Μάρτιο του 2005, η Google εξαγόρασε την Urchin Software Corporation και το προϊόν της Urchin. Αυτή η εξαγορά σηματοδότησε την αρχή της εξέλιξης προς το Google Analytics.
 3. Google Analytics 1.0: Τον Νοέμβριο του 2005, η Google κυκλοφόρησε το Google Analytics 1.0. Αυτή η έκδοση προσέφερε βασικές δυνατότητες ανάλυσης για ιστότοπους, όπως αριθμητικά στατιστικά και αναφορές για την επίδοση του ιστοτόπου.
 4. Βελτιώσεις και αναβαθμίσεις: Κατά τα επόμενα χρόνια, το Google Analytics συνεχώς βελτιώθηκε και αναβαθμίστηκε με νέες δυνατότητες και εργαλεία ανάλυσης. Αυτές περιλάμβαναν την παρακολούθηση συμβάντων, την ενσωμάτωση με διάφορες πλατφόρμες, και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.
 5. Universal Analytics: Το 2012, η Google ανακοίνωσε το Universal Analytics, το οποίο προσέφερε ακόμα περισσότερες δυνατότητες και επέκταση στην παρακολούθηση των χρηστών σε διάφορες συσκευές και πλατφόρμες.
 6. Google Analytics 4 (GA4): Τον Οκτώβριο του 2020, η Google παρουσίασε το Google Analytics 4 (GA4). Αυτή η έκδοση επικεντρώνεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών εφαρμογών, και προσφέρει βελτιωμένη ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων.

Το Google Analytics έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ανάλυσης για επιχειρήσεις και ιστότοπους σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αναπτύσσεται με νέες δυνατότητες για την ανάλυση των δεδομένων των χρηστών και την βελτίωση της επίδοσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών.

Urchin & η Urchin Software Corporation

Το Urchin ήταν η εταιρεία που βρισκόταν στην αρχή της ιστορίας του Google Analytics. Η Urchin Software Corporation ιδρύθηκε το 1998 από τους Paul Muret, Scott Crosby, και Brett Crosby. Ο Paul Muret αργότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Google Analytics μετά την εξαγορά της Urchin από τη Google.

Η Urchin Software Corporation ανέπτυξε το Urchin, ένα λογισμικό ανάλυσης ιστότοπων. Το Urchin προσέφερε στους ιδιοκτήτες ιστότοπων και διαχειριστές τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αναλύουν την επίδοση των ιστοτόπων τους με βάση διάφορα στατιστιά (metrics1), όπως ο αριθμός των επισκέψεων, ο χρόνος παραμονής των χρηστών, οι πηγές κίνησης, και άλλα.

Η εξαγορά της Urchin Software Corporation από την Google

Το 2005, η Google εξαγόρασε την Urchin Software Corporation και το προϊόν Urchin. Αυτή η εξαγορά αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του Google Analytics. Οι τεχνολογίες και η εμπειρογνωμοσύνη που αποκτήθηκαν από την Urchin και το Urchin Software ήταν κρίσιμες για την ανάπτυξη του Google Analytics. Το Google Analytics κληρονόμησε πολλά χαρακτηριστικά από το Urchin και στη συνέχεια εξελίχθηκε και βελτιώθηκε σημαντικά από τη Google.

Με την εξέλιξη και τη δημιουργία του Google Analytics, η Urchin Software Corporation σταμάτησε να υπάρχει ως ανεξάρτητή εταιρεία και το Urchin ως ξεχωριστό προϊόν. Αντ’ αυτού, η τεχνολογία της Urchin ενσωματώθηκε στο Google Analytics.

Έτσι, το Urchin αποτέλεσε την αφετηρία για το Google Analytics, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία εργαλεία ανάλυσης ιστότοπων και εφαρμογών στον κόσμο, βοηθώντας επιχειρήσεις και διαχειριστές ιστοτόπων να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των χρηστών και να βελτιώσουν την επίδοση τους στο διαδίκτυο.

Google Analytics 1.0

Το Google Analytics 1.0 ήταν η αρχική έκδοση του δημοφιλούς εργαλείου ανάλυσης ιστότοπων της Google. Το Google Analytics 1.0 παρείχε βασικές δυνατότητες ανάλυσης για ιστότοπους. Μεταξύ των βασικών δυνατοτήτων περιλάμβαναν αριθμητικά στατιστικά, αναφορές για τον αριθμό των επισκέψεων, την αναλογία αναπηδήσεων, τις δημογραφικές πληροφορίες των επισκεπτών, και τις πηγές κίνησης.

Οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων μπορούσαν να ενσωματώσουν τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics στις σελίδες τους, επιτρέποντας στο σύστημα να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου. Το Google Analytics 1.0 ήταν διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους χρήστες, κάτι που το έκανε πολύ δημοφιλές ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ιστότοπων και bloggers.

Κατά τα επόμενα χρόνια, το Google Analytics εξελίχθηκε σημαντικά και πρόσθεσε νέες δυνατότητες και εργαλεία ανάλυσης. Αυτό περιλάμβανε την παρακολούθηση συμβάντων, την ενσωμάτωση με διάφορες πλατφόρμες, και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Το Google Analytics 1.0 αποτελούσε την αφετηρία για την ανάπτυξη του Google Analytics και την εξέλιξή του σε ένα από τα πιο ισχυρά και δημοφιλή εργαλεία ανάλυσης ιστότοπων και εφαρμογών στον κόσμο.

Universal Analytics

Universal Analytics ήταν μια σημαντική αναβάθμιση του Google Analytics που εισήχθηκε από τη Google το 2012. Tο Universal Analytics ανακοινώθηκε από τη Google το 2012 ως μια επόμενη γενιά του Google Analytics. Η βασική ιδέα ήταν να προσφέρει βελτιωμένη ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων χρηστών σε διάφορες πλατφόρμες και συσκευές.

Μια από τις βασικές διαφοροποιήσεις του Universal Analytics ήταν η δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα όχι μόνο από ιστότοπους, αλλά και από κινητές εφαρμογές, καθώς και από άλλες συσκευές και πλατφόρμες. Αυτό επέτρεψε στους διαχειριστές ιστοτόπων και εφαρμογών να αναλύουν τη συμπεριφορά των χρηστών ανεξαρτήτως του πού και πώς αλληλεπιδρούσαν με τα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Το Universal Analytics προσέφερε επίσης βελτιωμένες δυνατότητες συνολικής ανάλυσης. Οι χρήστες μπορούσαν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των χρηστών από την αρχή μέχρι το τέλος, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα του πώς αλληλεπιδρούσαν οι χρήστες με το περιεχόμενο.

Με την κυκλοφορία του Universal Analytics, η Google προώθησε τη μετάβαση από τον παλαιό κώδικα παρακολούθησης που χρησιμοποιούσαν πολλοί ιστότοποι σε αυτόν του Universal Analytics. Αυτό έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να απολαύσουν τα οφέλη της νέας πλατφόρμας ανάλυσης.

Το Universal Analytics επέτρεπε στους χρήστες να προσαρμόσουν την εγκατάσταση τους και να διασυνδέσουν τα δεδομένα τους με το Google Analytics 4 (GA4), την επόμενη εξέλιξη του Google Analytics.

Το Universal Analytics αποτέλεσε μια σημαντική αναβάθμιση για το Google Analytics και επέτρεψε στους χρήστες να αναλύουν και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών σε διάφορες πλατφόρμες και συσκευές με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευελιξία.

Google Analytics 4

Το Google Analytics 4 (GA4) είναι η τελευταία έκδοση του δημοφιλούς εργαλείου ανάλυσης ιστότοπων της Google. Εισάγει πολλές νέες δυνατότητες και βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπό σας.

Το GA4 επιτρέπει τη διασύνδεση με διάφορες πλατφόρμες και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, των κινητών εφαρμογών, των Progressive Web Apps (PWAs) και των Internet of Things (IoT) συσκευών. Αυτό επιτρέπει τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές.

Το Google Analytics 4 εστιάζει στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών από την αρχή μέχρι το τέλος της επίσκεψής τους στον ιστότοπό σας. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες τους, από την πρώτη επίσκεψη μέχρι τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο, τις συμπεριφορές αγοράς και πέραν αυτού.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του GA4 είναι η ανάλυση των συμβάντων. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα συμβάντα που τους ενδιαφέρουν, όπως κλικ σε συγκεκριμένα στοιχεία, προβολές βίντεο, λήψεις αρχείων, και άλλα.

Μη ανάγκη για cookies. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το GA4 δεν εξαρτάται από τα cookies για τη συλλογή δεδομένων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των αυξανόμενων περιορισμών σχετικά με τα cookies στον ιστό.

Το GA4 επιτρέπει την ενσωμάτωση με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Google BigQuery2, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων.

Η ενσωματωμένη προστασία προσωπικών δεδομένων είναι μια αναβάθμιση που διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με τις νόμιμες ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συνολικά, το Google Analytics 4 προσφέρει στους χρήστες ένα εξελιγμένο εργαλείο για την ανάλυση της απόδοσης των ιστοτόπων, των εφαρμογών και των συσκευών τους, ενσωματώντας σύγχρονες τεχνολογίες και προστατεύοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών.

 1. Ο όρος “metrics” αναφέρεται σε μετρήσιμες ποσότητες ή μεγέθη που χρησιμοποιούνται για να ποσοτικοποιήσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν διάφορες διαδικασίες, επιδόσεις, ή δεδομένα. Στον πλανητικό χώρο των μετρήσιμων ποσοτήτων, τα “metrics” παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της απόδοσης, τη λήψη αποφάσεων και την παρακολούθηση της προόδου.
  ↩︎
 2. Το Google BigQuery είναι ένα ισχυρό και εξελιγμένο υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων που παρέχεται από την Google. Αποτελεί μέρος του Google Cloud Platform (GCP) και είναι σχεδιασμένο για την αποθήκευση, την εξόρυξη, την ανάλυση και την αναφορά μεγάλων όγκων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν:
  ↩︎
Μοιράσου τη γνώση:

Σχετικά Άρθρα

eshop social media

Ο Δωδεκάλογος του τέλειου e-shop

Δημιουργώντας το τέλειο eshop, ο στόχος είναι πάντα η παροχή μιας απροβλημάτιστης και ευχάριστης εμπειρίας αγοράς για τους πελάτες. Από την εύκολη πλοήγηση και την πληροφόρηση προϊόντων, μέχρι την ασφαλή πληρωμή και την ταχεία παράδοση, κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο στην κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που ξεχωρίζει.

Read More